Projekt: Mały klucz do dużego biznesu

"Mały klucz do dużego biznesu" - to szansa na zdobycie

wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza

w programie: „Kierunek Sukces” – I Edycja

Program

1.Ramy funkcjonalne działalności firm:
Model Canvas - 3 filary działalności przedsiębiorstwa. Misja, Strategia,Plan operacyjny. Hoshin Kanri - czyli dokąd płyniesz kapitanie?
2. Biznesplan:
Co to jest biznesplan i dlaczego warto go przygotować?Jak stworzyć dobry biznesplan? Metody kontroli i realizacji projektu.
3. Źródła finansowania działalności i projektów:
Rodzaje źródeł finansowania.Finansowanie krótko- i długoterminowe. Zabezpieczenie wfinansowaniu zewnętrznym. Kapitał obrotowy, jak go kształtować? Wielki Brat- czyli INWESTOR.
4.Praktyczne narzędzia finansowe w działalności przedsiębiorstwa.
Marża i narzut, praktyka i teoria. BEP - analiza progu rentowności. Wartość pieniądzaw czasie. CASH-FLOW czyli jak płyną pieniądze w organizacji. Dźwignia finansowa.
5. GRY EKONOMICZNE
to top