POMAGAMY I WSPIERAMY

Każdy Człowiek jest Wartością, Fundacja "W Górę" pragnie tę wartość pomnożyć oraz wskazać kierunek jak robić to samodzielnie.

CEL FUNDACJI

Razem możemy więcej...

Celem powstania fundacji jest wzmacnianie człowieka- podnoszenie jego kwalifikacji, wsparcie jego rozwoju i zwiększanie jego wartości w społeczeństwie, miejscu pracy, w domu, w relacjach z innymi ludźmi.

Aktualności i wydarzenia

to top