O fundacji

"W GÓRĘ"

Rozwijamy potencjał naszych podopiecznych.

Fundacja Rozwoju Talentów i Kompetencji „W GÓRĘ” powstała w związku z głębokim przekonaniem fundatorów, że odpowiednia wiedza, doświadczenie. wsparcie w rozwoju człowieka kształci silną i samodzielną osobowość.

Osobowość, gotową na wyzwania dzisiejszej rzeczywistości na rynku pracy, w budowaniu rodziny, funkcjonowaniu w zróżnicowanym społeczeństwie. Odpowiedzialną i gotową na podejmowanie decyzji i wyzwań.
Osobowość poszukującą swojego miejsca w otaczającym go świecie i potrafiącą walczyć o to miejsce w sposób sprawiedliwy, konsekwentny i uczciwy bez względu na to na jakim etapie życia się znajduje oraz z jakimi przeciwnościami się boryka.
Misja Fundacji
Fundacja gromadzi wokół siebie specjalistów, wykładowców i praktyków z różnych dziedzin, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem. Fundacja prowadzi szkolenia i kursy oraz wspiera inicjatywy wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
Marcin Gołębiowski
WIERZYMY W LUDZI

Wspieramy Twój rozwój.

“Największym głupcem jest ten, który zabiera swoją wiedzę do grobu”

Zespół

Prezes Zarządu:
Marcin Gołębiowski
Wice Prezes:
Stanisława Gołębiewska
Rada Fundacji:
Katarzyna Stankiewicz
Rada Fundacji:
Kamil Sych
Rada Fundacji:
Marcin Kotkowski
Fundacja zarejestrowana w KRS pod numerem ZG.VIII NS-REJ.KRS/3995/22/24
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
to top