Misja i cele

Cel Fundacji

Człowiek jest największą wartością.

Fundacja powstała w celu wzmacniania każdego człowieka - podnoszenie jego kwalifikacji, wsparcia jego rozwoju i zwiększania jego wartości w społeczeństwie, w miejscu pracy, w domu, w relacjach z innymi ludźmi. Naszym celem jest zwiększanie poczucia Twojej wartości w każdym środowisku.

Misja Fundacji
Misją Fundacji jest promowanie i wspieranie budowania wartości człowieka w oparciu o różnorodne formy aktywności, edukacji, szkoleń i warsztatów oraz prowadzenie programów mających na celu wyrównanie szans rozwojowych w warunkach sprzyjających budowaniu właściwych postaw i cech osobowościowych.
to top