Biznes nie taki straszny….

Projekt własny Fundacji "W Górę"

"Mały klucz do dużego biznesu" - to szansa na zdobycie

wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza

w programie: „Kierunek Sukces” – I Edycja

Program

Warsztaty: negocjacje, mediacje i asertywność
Skuteczna komunikacja międzyludzka, międzykulturowa i interpersonalna
Techniki kreatywnego myślenia
Gry Ekonomiczne
to top